ONLİNE TERAPİ Programı Kullanım SÖZLEŞMESİ

Ruhuna İyi Bak, Psikolojik gelişim, eğitim ve danışmanlık hizmeti vermektedir ve sadece online terapi yapar. Online terapi hizmeti standardize edilmiş bilimsel terapi yöntemlerine dayalı tekniklerden oluşmaktadır, uluslar arası teşhis ve sınıflama sistemlerinde hastalık olarak tanımlanmayan durumlarda terapi yapılır. Web sitesi, telefon veya her hangi bir telekomünikasyon sistemi aracılığıyla telekonferans veya görüntülü görüşmeler yapılmamaktadır. Sosyal Medya ve sair iletişim araçları içinde bu geçerlidir.

Danışanının intihar eğilimi, kendine veya başkasına zarar verme, suç oluşturan eylemlerde bulunma olasılığı,vb tehlike olasılığının varlığından Ruhuna İyi Bak’ın haberdar olduğu takdirde terapiyi durdurma hakkı vardır. Kişinin bir uzman hekime danışması önermeye, yönlendirmeye hakkı vardır. Danışanın psikiyatriste başvurması önerildiğinde buna uyması kendi sağlığı bakımından gerekli ve zorunludur.

Veriler database ortamında tüm gerekli önlemler alınmak suretiyle saklanmaktadır. Yasal mercilerin talebi olmadıkça güvenlik ve gizlilik gereği üçüncü şahıslarla ve hatta danışanın kendisi ile dahi paylaşılmaz. Teknik nedenler veya siber saldırı vb. önlenemeyen bir sebepten ötürü veri kaybına uğranmayacağı garantisi hiçbir şekilde verilmemiştir.

Danışanın önerilen terapiyi ve modül çalışmalarını, önerildiği şekilde, zamanında ve düzenli olarak yapması ve psikoloğunu doğru ve eksiksiz bilgilendirmesi, terapinin doğru sonuç vermesi için vazgeçilmez gerekliliktir. Psikolog, bireysel online terapi yöntemini kullanarak çalıştığından gruplarla değil sadece bireysel modül sistemi ile çalışır. Bu hizmet, danışanın hakları, psikologun hakları, toplumun yararı gözetilerek yürütülür. Psikolog online terapi modüllerinde, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, etnik kimlik, dini inanç ya da inançsızlık, politik tercih açısından ayrımcılık içermeyen şekilde sunulur.

Danışanın gerektiğinde bağlantı kurulabilecek bir kişinin iletişim bilgilerini vermesi kendi menfaatinedir.

Ruhuna İyi Bak’da çeşitli modüllerden oluşan bir terapi çalışması yapılmaktadır. Ücret modüller başlamadan peşin olarak ödenir. İkinci modül diğerleri ile aynı süredir ancak 100 TL + KDV olarak fiyatlandırılır. Modüller Psikolog tarafından gerekli görüldüğü takdirde yeniden düzenlenebilir.  

Psikoloğun mesleki veya sosyal kimliğine yönelik her türlü saldırı içeren, hakaret, sövme ve taciz oluşturan konuşmaların uyarıya rağmen devamı halinde psikolog terapiyi durdurmak hakkına sahiptir. Bu takdirde danışanın ödediği para iade edilmez.

Danışan terapiye rumuz (nickname) ile başvuru yapabilir ancak fatura için fatura bilgilerinin doğru verilmesi gerekir. Faturasız işlem yapılması talep dahi edilemez.

Danışan terapiye en fazla toplamda 3 hafta ara verebilir. Daha uzun süre ara verme söz konusu olduğunda tekrar değerlendirme yapılarak terapiyi sürdürmek veya sürdürmemek psikologun vereceği karara bağlıdır. Bu şekilde terapiye ara verildiğinde; kişinin ilk kez başvuru yapan bir danışan gibi terapiye yeniden başvuru yapması gerekir ve kendisi yeni bir danışan olarak değerlendirilerek terapi düzenlenir.